GDPR konsultatsioon

Avaleht / Uudised / GDPR konsultatsioon
GDPR konsultatsioon, kas paanikaks on põhjust?

25.05.2018 kohaldatakse Euroopa Liidus "Isikuandmete kaitse üldmäärus" (General Data Protection Regualtion - GDPR).

Kas teate, et:
14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Infosüsteemide OÜ pakub konsultatsiooni, mille käigus:
  • anname üldise ülevaate määrusest;
  • selgitame määruse kohaldamisala;
  • selgitame, mis on isikuandmed;
  • selgitame isikuandmete töötlemise põhimõtteid;
  • võrdleme nõudeid praeguse seadusandlusega;
  • vaatleme, mida tuleks teha, et saavutada määrusele vastavus;
  • anname suuna esimesteks sammudeks.

Lisainfo ning konsultatsiooni tellimine: koolitus@pcexpert.ee Tagasi uudiste juurde